Steingulv

1.
Dem bodde i en leilighet i Ila, dem betalte ikke stort.

2.
Det kom noen jyplinga fra Lade og kjøpte den opp.

3.
Dem bygde om leiligheten te hybla, dem tjente stort.

REF:
Stjeler du lite, kaste dem dæ i fengsel, stjeler du mye blir du en helt!

4.
Han eide en tråler utafor Mexico, han tjente stort!

5.
Det sto noen fiskera ved bredden, så livsgrunnlaget bli revet bort no!

REF:
Stjeler du lite, kaste dem dæ i fengsel, stjeler du mye blir du en helt!

STIKK:
I et smug, avgjøres en handel med et håndtrykk og et smil!

6.
Han eide en yacht i Caribien og et privatfly!

7.
Men han som gjorde han rik, sov på et steingulv!

REF:
Stjeler du lite, kaste dem dæ i fengsel, stjeler du mye blir du en helt!