Dromedar

1.
På Dromedar har dem verdens beste kaffe.
Æ frekventere ofte dit. Med ei gulerotkake e verden perfekt!

2.
Æ sætt mæ i et hjørne, mens verden glir forbi.
Selv om æ har passert middagshøyden, her føle æ mæ ung!

REF: I hjerte av byen ligger Dromedar. I hjerte av byen leves livet hver dag!

3.
Det hende æ træffe kjentfolk,
men det har it no å si, for æ har min PC og min mobil!

REF: I hjerte av byen ligger Dromedar. I hjerte av byen leves livet hver dag!

4.
Over en chilli kaffe
Gjør livet et takskifte igjen. Verden blir aldri den samme etter at du har drukke den!

REF: I hjerte av byen ligger Dromedar. I hjerte av byen leves livet hver dag!