Det tok så lang tid å bli ung

1.
Vi har venta så leng,
på at noe skulle skje!

Det tok så lang tid å bli ung, det tok så lang tid å bli ung!

2.
Vi hadde snubla så my,
skalla hodet i himmelen!

Det tok så lang tid å bli ung, det tok så lang tid å bli ung, for dæ og mæ!

REF:
Men en dag ska vi skinne, en dag ska vi finne tebake te oss sjøl!

3.
Vi hadde glitra så læng,
med lomma full av småpæng!

Det tok så lang tid å bli ung, det tok så lang tid å bli ung, for dæ og mæ!

REF:
Men en dag ska vi skinne, en dag ska vi finne tebake te oss sjøl!