Bakklandet Skysstasjon

1.
Vi sto mellom skjeive hus,på Bakklandet!

2.
Da du stoppa mæ, i mengden!

REF:
Utafor Bakklander Skysstasjon, Bakklander skysstasjon!          

3.
Vi sto på brosteinan, fant it  oran !

REF:
Utafor bakklander skysstasjon, Bakklandet Skysstasjon

STIKK:
Kanskje vi ska gå inn her å ta oss en kopp kaffe ?
Kanskje vi ska gå inn her, og gå tebake i ti ?

4.
Man kan bo i samme by, uten å treffes.

5.
No sitt vi ved samme bord igjen!.

REF:
Utafor bakklander skysstasjon, Bakklandet Skysstasjon